Sostenibilitat

Assumim la responsabilitat del nostre impacte en les persones, medi ambient i les comunitats i societats on operem

Mitjançant la preservació digital del patrimoni cultural i altres informacions valuoses, Piql també crea valor per al futur llunyà i ajuda a les organitzacions a fer el mateix.

Els nostres principis rectors

Crear tecnologia sostenible

Coneguda arreu del món com una solució de dades ecològiques, l’enfocament únic de Piql per a l’emmagatzematge de dades a llarg termini significa que un cop emmagatzemada la informació, romandrà permanentment. Altres solucions de preservació digital requereixen la migració a les noves tecnologies cada pocs anys, el que deriva en una creixent quantitat d’energia i residus.
PiqlFilm també es pot emmagatzemar a l’Arxiu Mundial de l’Àrtic, on les condicions climàtiques naturals permeten l’emmagatzematge sense despesa d’electricitat. El nostre principal objectiu a l’hora de desenvolupar PiqlFilm era crear quelcom que perduri, que no requereixi cap mena de manteniment i que pugui aportar informació valuosa pel futur. Un cop aconseguit, continuem treballant per millorar-lo i desenvolupar tecnologies complementàries amb el mateix enfocament. El nostre PiqlReader, desenvolupat recentment, va guanyar un premi de disseny DOGA, que s’atorga com reconeixement pel valor social, mediambiental i econòmic.

Innovar i millorar la nostra tecnologia i serveis ​

Mai deixarem d’innovar i millorar els nostres producte i serveis per satisfer les necessitats existents i futures. Actualment, estem desenvolupant una sèrie de projectes de recerca i innovació per a millorar la capacitat de longevitat del nostre producte, cosa que farà que es redueixin significativament els recursos emprats en el futur

MINIMITZANT ELS RESIDUS

A més del reciclatge, Piql també s’esforça per minimitzar els residus, sobretot degut a que el desenvolupament de pel·lícules produïa històricament residus tòxics.
Piql utilitza un desenvolupador modern, l’àcid cítric, que es pot reposar fàcilment i, per tant, no requereix una gestió de residus. Piql també elimina tota la plata rentada durant el procés d’aigües residuals, cosa que ajuda de dues maneres: elimina un metall pesant de les aigües residuals (fent-la no tòxica) i reutilitzant la plata emprada

APROVISIONAMENT RESPONSABLE DE MATERIALS

Piql treballa amb un nombre molt reduït de fabricants de pel·lícules i, en diverses ocasions, s’ha associat amb proveïdors en projectes per pa poder produir millors productes pel que fa al seu rendiment i l’impacte ambiental que generen

REUTILITZAR I RECICLAR

Sempre que sigui possible, Piql minimitza l’ús dels materials i recicla en la mesura del possible, en el nostre desenvolupament i lliurament de productes i serveis.
Això inclou reciclar de tot, des d'envasos d'aliments fins a peces i productes (es a dir, recicla la pel·lícula inutilitzable, recupera la plata del desenvolupar i la reutilitza, seguint unes polítiques de reciclatge estricte a les oficines)

MINIMITZEM EL NOSTRE IMPACTE

Volem tenir el menor impacte possible sobre el medi ambient, de manera que hem pres mesures per reduir el consum d’energia a la nostra oficina mitjançant la instal·lació d’aparells més eficients. També disposem d’un termòstat programable per reduir el consum d’energia quan l’oficina està buida i tot aquell equip informàtic que no es fa servir, s’apaga automàticament
Evitem viatges innecessaris utilitzant videoconferències i transport públic, sempre que sigui possible

Just i de confiança

Valorem la diversitat i tenim tolerància zero davant de qualsevol forma de corrupció i comissions secretes. Formem equip amb socis afins per obtenir noves oportunitats de compartir el nostre compromís ètic i els nostres valors.
Tots els representants realitzen activitats comercials amb companys de feina, grups d’interès, clients i socis amb respecte per totes les persones, independentment de les seves similituds i diferències Tot el reclutament es decideix basant-se completament en el mèrit i Piql no participa ni dona suport a cap mena de discriminació

La nostra contribució en favor dels objectius de sostenibilitat de les Nacions Unides

L’ONU ha proporcionat un marc on cada individu, empresa i govern pot contribuir directament a la sostenibilitat global. Piql està compromès amb els 17 objectius, amb especial èmfasi en els punts 9, 12, 13 i 16

Piql ajuda a establir una infraestructura sòlida per a un emmagatzematge de dades segur i a llarg termini per benefici de totes les nacions, organitzacions, empreses i particulars. Piql continua contribuint a la innovació en els nostres camps de preservació digital i emmagatzematge a llarg termini. Actualment, participa en diversos projectes de recerca, desenvolupament i comercialització importants, que busquen innovar cap a un futur sostenible. Creiem que els avenços tecnològics en el camp de la longevitat de les dades, l’emmagatzematge i la seva preservació digital poden tenir enormes implicacions en la forma en què el món gestiona actualment la informació. La innovació en aquestes àrees pot millorar l’eficiència energètica, el malbaratament d’aparells electrònics, la perduda de dades i l’accés a informació autèntica. El model de negoci de Piql ens permet compartir la nostra innovació amb organitzacions locals arreu del món, formar-les i equipar-les per a l’èxit i per donar suport als seus processos de venda, amb un enfocament inclusiu del negoci

Piql té un enfocament continuat, cridat a garantir que tenim un ús i un impacte mínims. Hem pres mesures, com ara l’anàlisi del cicle de vida, per entendre la nostra petjada actual i trobar noves oportunitats de millorar. En general, els suports d’emmagatzematge de dades creen una quantitat important de residus, ja que es tanquen cada pocs anys a mesura que migren la informació vers dispositius més recents. Durant un llarg període d’emmagatzematge, necessari per certes informacions, es generen igualment quantitats importants de residus i elements nocius. Piql ofereix una tecnologia alternativa que ha estat dissenyada per durar segles si cal, sense necessitat de migrar informació, cosa que genera uns residus ínfims. Piql també utilitza productes químics moderns per processar el seu PiqlFilm, tot reduïnt els residus nocius generats i augmentant la capacitat de les seves dades, per encara reduir més l’impacte ambiental. Piql també treballa estretament amb proveïdors acuradament seleccionats per garantir que estem desenvolupant i oferint tecnologia responsable

Els centres de dades són els principals consumidors d’electricitat. Tanmateix, el transport i emmagatzematge de dades digitals representen aproximadament un 2% de l’electricitat mundial. Piql és un mitjà d’emmagatzematge permanent, que no consumeix energia de la mateixa manera que un mitjà d’emmagatzematge convencional, que requereixen discs durs, cintes magnètiques, etc per mantenir vives les seves dades. Amb una perspectiva de més de 500 anys, això suposa un important estalvi energètic. L’anàlisi del cicle de vida (en anglès, LCA), realitzat per la universitat Chulalongkorn de Bangkok va comparar l’emmagatzematge de 1TB de dades de PiqFilm amb 1 TB d’un disc dur convencional, si conservessin la mateixa informació durant 500 anys. L’estudi va determinar que el potencial d’escalfament global (en anglès, GWP) dels discs durs eren 38 vegades superiors als produïts pel PiqlFilm. A la pràctica, això implica que l’emmagatzematge lliure de migració de Piql es més ecològic que un disc dur convencional, després de només 1 any i mig. Piql està centrat constantment en millorar la seva tecnologia i treballa per augmentar la capacitat de les seves dades (per permetre emmagatzemar més dades a cada fotograma) i augmentar la longevitat de la pel·lícula.

Les dades de PiqlFilm no es poden alterar ni sobreescriure, de manera que es garanteix que les dades no es puguin manipular, alterar o eliminar, al temps que serveix per alliberar-se de l’obsolescència de formats com els discs durs o les cintes magnètiques. Sens dubte, això contribueix a garantir la protecció legal de les organitzacions i les persones i a evitar possibles actes de corrupció, frau o delinqüència. Piql també valora la diversitat de la seva gent i té una tolerància nul·la davant de qualsevol forma de corrupció. Piql només s’associa amb organitzacions afins que comparteixen les nostres mateixes opinions i valors ètics. Piql considera la diversitat com un bé i les persones són benvingudes independentment del gènere, la nacionalitat, l’edat, la religió o la capacitat física o qualsevol altre aspecte de la diversitat. Els empleats i socis de Piql han de dur a terme activitats comercials amb companys de feina, clients, grups d’interès i socis comercials, respectant totes les persones sense tenir en compte diferències o similituds. Piql promou i contracta persones exclusivament en funció de les seves habilitats i competències. Els empleats i socis de Piql no haurien de participar ni donar cap mena de suport a actes de discriminació vers la forma de contractar, compensar, formar, promoure, rescindir o jubilar-se per sexe, edat, origen ètnic i nacional, casta, religió, discapacitat, orientació sexual, afiliació política o sindical (extret del Codi de Conducta de Piql)

Piql ajuda a establir una infraestructura sòlida per a un emmagatzematge de dades segur i a llarg termini per benefici de totes les nacions, organitzacions, empreses i particulars. Piql continua contribuint a la innovació en els nostres camps de preservació digital i emmagatzematge a llarg termini. Actualment, participa en diversos projectes de recerca, desenvolupament i comercialització importants, que busquen innovar cap a un futur sostenible. Creiem que els avenços tecnològics en el camp de la longevitat de les dades, l’emmagatzematge i la seva preservació digital poden tenir enormes implicacions en la forma en què el món gestiona actualment la informació. La innovació en aquestes àrees pot millorar l’eficiència energètica, el malbaratament d’aparells electrònics, la perduda de dades i l’accés a informació autèntica. El model de negoci de Piql ens permet compartir la nostra innovació amb organitzacions locals arreu del món, formar-les i equipar-les per a l’èxit i per donar suport als seus processos de venda, amb un enfocament inclusiu del negoci
Els centres de dades són els principals consumidors d’electricitat. Tanmateix, el transport i emmagatzematge de dades digitals representen aproximadament un 2% de l’electricitat mundial. Piql és un mitjà d’emmagatzematge permanent, que no consumeix energia de la mateixa manera que un mitjà d’emmagatzematge convencional, que requereixen discs durs, cintes magnètiques, etc per mantenir vives les seves dades. Amb una perspectiva de més de 500 anys, això suposa un important estalvi energètic. L’anàlisi del cicle de vida (en anglès, LCA), realitzat per la universitat Chulalongkorn de Bangkok va comparar l’emmagatzematge de 1TB de dades de PiqFilm amb 1 TB d’un disc dur convencional, si conservessin la mateixa informació durant 500 anys. L’estudi va determinar que el potencial d’escalfament global (en anglès, GWP) dels discs durs eren 38 vegades superiors als produïts pel PiqlFilm. A la pràctica, això implica que l’emmagatzematge lliure de migració de Piql es més ecològic que un disc dur convencional, després de només 1 any i mig. Piql està centrat constantment en millorar la seva tecnologia i treballa per augmentar la capacitat de les seves dades (per permetre emmagatzemar més dades a cada fotograma) i augmentar la longevitat de la pel·lícula.
Piql té un enfocament continuat, cridat a garantir que tenim un ús i un impacte mínims. Hem pres mesures, com ara l’anàlisi del cicle de vida, per entendre la nostra petjada actual i trobar noves oportunitats de millorar. En general, els suports d’emmagatzematge de dades creen una quantitat important de residus, ja que es tanquen cada pocs anys a mesura que migren la informació vers dispositius més recents. Durant un llarg període d’emmagatzematge, necessari per certes informacions, es generen igualment quantitats importants de residus i elements nocius. Piql ofereix una tecnologia alternativa que ha estat dissenyada per durar segles si cal, sense necessitat de migrar informació, cosa que genera uns residus ínfims. Piql també utilitza productes químics moderns per processar el seu PiqlFilm, tot reduïnt els residus nocius generats i augmentant la capacitat de les seves dades, per encara reduir més l’impacte ambiental. Piql també treballa estretament amb proveïdors acuradament seleccionats per garantir que estem desenvolupant i oferint tecnologia responsable
Les dades de PiqlFilm no es poden alterar ni sobreescriure, de manera que es garanteix que les dades no es puguin manipular, alterar o eliminar, al temps que serveix per alliberar-se de l’obsolescència de formats com els discs durs o les cintes magnètiques. Sens dubte, això contribueix a garantir la protecció legal de les organitzacions i les persones i a evitar possibles actes de corrupció, frau o delinqüència. Piql també valora la diversitat de la seva gent i té una tolerància nul·la davant de qualsevol forma de corrupció. Piql només s’associa amb organitzacions afins que comparteixen les nostres mateixes opinions i valors ètics. Piql considera la diversitat com un bé i les persones són benvingudes independentment del gènere, la nacionalitat, l’edat, la religió o la capacitat física o qualsevol altre aspecte de la diversitat. Els empleats i socis de Piql han de dur a terme activitats comercials amb companys de feina, clients, grups d’interès i socis comercials, respectant totes les persones sense tenir en compte diferències o similituds. Piql promou i contracta persones exclusivament en funció de les seves habilitats i competències. Els empleats i socis de Piql no haurien de participar ni donar cap mena de suport a actes de discriminació vers la forma de contractar, compensar, formar, promoure, rescindir o jubilar-se per sexe, edat, origen ètnic i nacional, casta, religió, discapacitat, orientació sexual, afiliació política o sindical (extret del Codi de Conducta de Piql)
Piql ha desenvolupat una xarxa de socis arreu de 26 països. Aquesta col·laboració global està en el centre de tot allò que fa Piql. A través d’aquestes associacions, Piql assumeix una major responsabilitat per a millorar i oferir accés a la nostra tecnologia sostenible i innovadora, a nivell mundial. Continuem desenvolupant les associacions existents i afavorint noves per assolir aquest objectiu.
El foment d’un pensament més verd i la possibilitat de pràctiques més ecològiques envers la nostra xarxa de socis també és un dels focus principals de l’acció de Piql. Mentre busquem socis amb mentalitat afins, també pretenem influir i equipar a tots dins la nostra xarxa, per reduir el seu impacte ambiental i aplicar polítiques més ecològiques. A més, estem sempre cercant associacions específiques que puguin contribuir positivament a un desenvolupament sostenible. En treballar junts, esperem millorar la nostre contribució global i la dels nostres socis, per a poder aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible.

Conclusió

Piql continua buscant solucions més ecològiques i té plans concrets per fer la tecnologia Piql encara més ecològica i sostenible