LES NOSTRES INDÚSTRIES CENTRALS

Recerca i educació

Emmagatzematge d’informació a llarg termini per a les dades a les quals haureu d’accedir de nou i preservació dels avenços històrics en benefici de les futures generacions

Des de dades en brut fins a informes i revistes científiques, Piql pot proporcionar emmagatzematge d’informació a llarg termini per als vostres projectes de recerca. Utilitzant la plataforma d’arxiu de codi obert líder al món, en combinació amb l’autenticitat i resistència demostrades per PiqlFilm, Piql pot oferir un accés i recuperació garantits de la vostra informació

Treballant amb experts en la matèria, Piql ha dissenyat un model per definir els requisits i l’arquitectura necessàries per a la preservació de les dades de la investigació. Aquest model millora els processos de conservació d’alt volum i proporciona una ingestió automàtica d’acord amb els principis FAIR que es detallen a continuació.

Podem proporcionar eines d’accés i gestió de dades de preservació prèvia, prestació de serveis per capes (des de l’arxiu bàsic i una còpia de seguretat fins a la preservació i eines avançades, amb intel·ligència artificial) i accés a les proves futures.

Piql també és membre del consorci Archiver-Project, fet que derivarà en millores significatives en l’arxiu i la preservació digital per satisfer les necessitats de la comunitat investigadora europea, abastant tot el cicle de recerca.

Principi de dades de FAIR

TROBABLE

TROBABLE

Les dades i els materials complementaris tenen metadades prou riques i un identificador únic i persistent. Piql aplica una extracció avançada de metadades amb perfils intel·ligents per garantir que la vostra informació estigi enriquida i sigui coherent.

INTEROPERABLE

INTEROPERABLE

Les metadades utilitzen un llenguatge formal, accessible, compartir i generalment aplicable per a la representació del coneixement. L’enfocament de Piql s’ha dissenyat d’acord amb les directrius d’OAIS i ofereix metadades estàndard i personalitzables amb opcions simplificades per a una aplicació més àmplia.

ACCESSIBLE

ACCESSIBLE

Les metadades i les dades són comprensibles per als humans i les màquines. Les dades són desades en un dipòsit de confiança.
El nostre enfocament és ‘a prova de futur’, es a dir, ens assegurem que les dades emmagatzemades durant llargs períodes de temps es puguin llegir en un futur mitjançant PiqlReader o manualment, mitjançant un text llegible per als humans, amb totes les especificacions de fitxers necessàries i el codi d’aplicació emmagatzemat amb les dades.

REUTILITZABLE

REUTILITZABLE

Les dades i les col·leccions tenen llicències d’ús clares i proporcionen informació precisa sobre la seva procedència. Piql s’especialitza en enfocaments de font obert per a la prevenció digital, d’acord amb els estàndards OAIS, assegurant que les dades siguin accessibles i autèntiques amb tota la informació de la llicència necessària recollida a les metadades.

Beneficis valorats

searchable
ES POT CERCAR
compliant
COMPLEIX
RESISTENT
Future proof
LONGEVITAT COMPROVADA
AUTÈNTIC
Secure
SEGUR
Research and development

Ofereix un alt nivell de compliment

  • ISO 27000/ 27040/ 19086/ 14721/ 16393
  • Reglament general de Protecció de Dades (en anglès, General Data Protection Regulation -GDPR)
  • Regulació del flux lliure de dades no personals
  • Certificat Core Trust Seal
  • Cods de conducta SWIPO
  • OAIS
  • Principis FAIR

Estudi de casos rellevants

CERN

CERN

SUCCESS STORY CERN pilots Piql technology CERN, known as the European Laboratory for Particle Physics is the leading institution in the world for research of

Llegeix més

Voleu saber-ne més?

Si us plau, envia aquest formulari i ens posarem en contacte amb vosaltres